Hanar uppfödda av oss / Dogs bred by us

Quills Mallard

Viggo

f. 2009 svart, bärare av gult /black, carries yellow

e. Inkwells Wild Guess

u. Quills Chicken Or The Egg

 

ägare/owner Susanna Hagman